TEST-GRILA – ACADEMIA DE POLITIE

Posted by Alexandru on 20 March 2013 under TESTE ADMITERE | Be the First to Comment

TEST  – ACADEMIA DE POLITIE

 

1) Cei trei „i” din cuvântul ciocoii  sunt, în ordine:

a) semivocală, semivocală, vocală

b) semivocală, vocală, semivocală

c) semn grafic, semivocală, vocală

d) semn grafic, vocală, semivocală

 

2) Cuvântul plastograf  înseamnă:

a) cineva care scrie ilizibil

b) aparat de măsură

c) falsificator de documente

d) erudit

 

3) Indică seria care conţine numai cuvinte care pot avea omonime:

a) bursă, capră, carieră, milă, ţap

b) cardinal, ton, tablă, sol, soare

c) toc, şah, climat, sirenă, poartă

d) somn, roman, război, muncitor, parchet

 

4) În textul: „Afla-vei de la Dragoş-vodă, din descălecatul ţării…, la letopiseţul lui, pre rândul său scrise domniile ţării.” (Miron Costin), întâlnim:

a) 2 arhaisme

b) 3 arhaisme

c) 4 arhaisme

d) 5 arhaisme sau mai multe

 

5) Indicaţi seria în care toate cuvintele sunt corect despărţite în silabe:

a) de-u-năzi, e-xil, a-bro-ga, sa-vant-lâc, fii-că, di-plo-mat

b) în-ă-crea-lă, po-ves-te, bu-năs-ta-re, sub-strat, ins-tru-ment

c) pro-gno-ză, clor-a-mi-nă, si-nu-ci-de-re, in-e-dit, ling-vist

d) in-ex-pre-siv, dez-in-te-res, an-tarc-tic, vâ-slă, i-napt

 

6) În enunţul: „În adâncul inimii îi era recunoscător.”, întâlnim următoarele procedee de îmbogăţire a vocabularului:

a) derivarea

b) derivarea şi conversiunea

c) derivarea, compunerea şi conversiunea

d) conversiunea

 

7) În enunţul: „Contrar aşteptărilor  mele şi împotriva  cursului jocului, echipa  voastră a câştigat meciul contra noastră.”, cuvintele subliniate sunt, în ordine, la cazul:

a) G, G, G, G, G

b) G, G, D, N, G

c) D, G, G, N, G

d) D, G, G, N, A

 

8) Identifică enunţul corect:

a) Dicţionarele sunt cele mai strâns legate de practică.

b) Avea nişte dinţi strălucitori de albi.

c) Spectatorii au fost destui de numeroşi.

d) Lucrările cel mai greu de realizat abia acum urmează.

 

9) Sunt la superlativ absolut următoarele construcţii:  1. plânge ce plânge  2.ce frumos curge!  3.ce gânduri are…

a) 1, 2, 3

b) 1

c) 2

d) 3

 

10) Indică numărul părţilor de propoziţie exprimate din enunţul: „O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi, / Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi.”

a) 8 părţi de propoziţie

b) 9 părţi de propoziţie

c) 10 părţi de propoziţie

d) 11 părţi de propoziţie

 

11) În enunţul: „Nu doarme niciodată  ziua, dar se culcă devreme în fiecare seară.”, cuvintele subliniate sunt, în ordine:

a) substantiv, adverb

b) substantiv, substantiv

c) adverb, substantiv

d) adverb, adverb

 

12)  Indică fraza care conţine cel puţin o propoziţie finală:

a) Unde-ai stat de-ai întârziat atâta?

b) M-am dus de-am dat un telefon.

c) Cheamă-l la tine de ţi-e frică să stai singur.

d) Nu-l mai iert, de mi-ar cădea în genunchi.

 

13)  Indică enunţurile  care conţin cel puţin o  propoziţie simplă: 1.Poate că nu-l cunoştea.

2.Ce s-a întâmplat, copii?  3.Fraţii şi surorile erau sănătoşi şi veseli.

a) 1, 2, 3

b) 1, 2

c) 2, 3

d) 3

 

14)  Indică fraza care conţine cel puţin o propoziţie subordonată subiectivă:

a) Cel dintâi părea că e frânt de oboseală.

b) De prisos să mai insişti să-l convingi.

c) E puţin probabil faptul că el ar fi făcut accidentul.

d) E important a şti să te descurci în viaţă.

 

15)  Identifică fraza care conţine un anacolut:

a) Oricine îi aude i se face milă de ei.

b) Spune-i cui te ascultă.

c) De văzut, nu l-am văzut când a venit.

d) A apelat la cine i-a ieşit în cale.

 

16)  Indică frazele care conţin subiective: 1.Ce ţi-e scris, în frunte ţi-e pus. 2.Nu-mi pasă ce spune. 3.Mi-e indiferent ce doreşte. 4.Îmi pare rău c-a plecat.

a) 1, 2, 3, 4

b) 1, 2, 3

c) 1, 3

d) 1

 

17)  În textul:  „Şi dacă norii deşi se duc/ De iese-n luciu luna,/ E ca aminte să-mi aduc/ De tine- ntotdeauna.”, propoziţiile subordonate sunt:

a)      condiţională, o consecutivă, o predicativă

b)      condiţională, o consecutivă, o finală

c)      concesivă, o consecutivă, o predicativă

d)     consecutivă, o finală, o subiectivă

18)  În fraza: „Mă miră că a avut tupeul să vină, deşi ar trebui să nu mă mai mire nimic din ce se întâmplă în ziua de azi.”, întâlnim, pe lângă alte subordonate, şi:

a)      o consecutivă

b)      două atributive

c)      trei subiective

d)     o completivă indirectă

19)  În textul: „Numai omu-i schimbător, / Pe pământ rătăcitor, / Iar noi locului ne ţinem, / Cum am fost, aşa rămânem.”, întâlnim, indiferent de ordine, următoarele tipuri de propoziţii:

a)      2 principale şi 2 subordonate

b)      3 principale şi 2 subordonate

c)      4 principale şi 1 subordonată

d)     3 principale şi 1 subordonată

20)  În fraza: „Te-ar deranja dacă ar fi să mă duc singur să-l vizitez la spital?”, întâlnim următoarele tipuri de subordonate:

a)      o condiţională, o subiectivă, o finală

b)      o subiectivă, o predicativă, o finală

c)      două subiective, o finală

d)     o completivă directă, o predicativă, o finală

Add A Comment