TEST-GRILA – ACADEMIA DE POLITIE

Posted by Alexandru on 20 March 2013 under TESTE ADMITERE | Be the First to Comment

TEST  – ACADEMIA DE POLITIE

 

1) Cei trei „i” din cuvântul ciocoii  sunt, în ordine:

a) semivocală, semivocală, vocală

b) semivocală, vocală, semivocală

c) semn grafic, semivocală, vocală

d) semn grafic, vocală, semivocală

 

2) Cuvântul plastograf  înseamnă:

a) cineva care scrie ilizibil

b) aparat de măsură

c) falsificator de documente

d) erudit

 

3) Indică seria care conţine numai cuvinte care pot avea omonime:

a) bursă, capră, carieră, milă, ţap

b) cardinal, ton, tablă, sol, soare

c) toc, şah, climat, sirenă, poartă

d) somn, roman, război, muncitor, parchet

 

4) În textul: „Afla-vei de la Dragoş-vodă, din descălecatul ţării…, la letopiseţul lui, pre rândul său scrise domniile ţării.” (Miron Costin), întâlnim:

a) 2 arhaisme

b) 3 arhaisme

c) 4 arhaisme

d) 5 arhaisme sau mai multe

 

5) Indicaţi seria în care toate cuvintele sunt corect despărţite în silabe:

a) de-u-năzi, e-xil, a-bro-ga, sa-vant-lâc, fii-că, di-plo-mat

b) în-ă-crea-lă, po-ves-te, bu-năs-ta-re, sub-strat, ins-tru-ment

c) pro-gno-ză, clor-a-mi-nă, si-nu-ci-de-re, in-e-dit, ling-vist

d) in-ex-pre-siv, dez-in-te-res, an-tarc-tic, vâ-slă, i-napt

 

6) În enunţul: „În adâncul inimii îi era recunoscător.”, întâlnim următoarele procedee de îmbogăţire a vocabularului:

a) derivarea

b) derivarea şi conversiunea

c) derivarea, compunerea şi conversiunea

d) conversiunea

 

7) În enunţul: „Contrar aşteptărilor  mele şi împotriva  cursului jocului, echipa  voastră a câştigat meciul contra noastră.”, cuvintele subliniate sunt, în ordine, la cazul:

a) G, G, G, G, G

b) G, G, D, N, G

c) D, G, G, N, G

d) D, G, G, N, A

 

8) Identifică enunţul corect:

a) Dicţionarele sunt cele mai strâns legate de practică.

b) Avea nişte dinţi strălucitori de albi.

c) Spectatorii au fost destui de numeroşi.

d) Lucrările cel mai greu de realizat abia acum urmează.

 

9) Sunt la superlativ absolut următoarele construcţii:  1. plânge ce plânge  2.ce frumos curge!  3.ce gânduri are…

a) 1, 2, 3

b) 1

c) 2

d) 3

 

10) Indică numărul părţilor de propoziţie exprimate din enunţul: „O, mamă, dulce mamă, din negură de vremi, / Pe freamătul de frunze la tine tu mă chemi.”

a) 8 părţi de propoziţie

b) 9 părţi de propoziţie

c) 10 părţi de propoziţie

d) 11 părţi de propoziţie

 

11) În enunţul: „Nu doarme niciodată  ziua, dar se culcă devreme în fiecare seară.”, cuvintele subliniate sunt, în ordine:

a) substantiv, adverb

b) substantiv, substantiv

c) adverb, substantiv

d) adverb, adverb

 

12)  Indică fraza care conţine cel puţin o propoziţie finală:

a) Unde-ai stat de-ai întârziat atâta?

b) M-am dus de-am dat un telefon.

c) Cheamă-l la tine de ţi-e frică să stai singur.

d) Nu-l mai iert, de mi-ar cădea în genunchi.

 

13)  Indică enunţurile  care conţin cel puţin o  propoziţie simplă: 1.Poate că nu-l cunoştea.

2.Ce s-a întâmplat, copii?  3.Fraţii şi surorile erau sănătoşi şi veseli.

a) 1, 2, 3

b) 1, 2

c) 2, 3

d) 3

 

14)  Indică fraza care conţine cel puţin o propoziţie subordonată subiectivă:

a) Cel dintâi părea că e frânt de oboseală.

b) De prisos să mai insişti să-l convingi.

c) E puţin probabil faptul că el ar fi făcut accidentul.

d) E important a şti să te descurci în viaţă.

 

15)  Identifică fraza care conţine un anacolut:

a) Oricine îi aude i se face milă de ei.

b) Spune-i cui te ascultă.

c) De văzut, nu l-am văzut când a venit.

d) A apelat la cine i-a ieşit în cale.

 

16)  Indică frazele care conţin subiective: 1.Ce ţi-e scris, în frunte ţi-e pus. 2.Nu-mi pasă ce spune. 3.Mi-e indiferent ce doreşte. 4.Îmi pare rău c-a plecat.

a) 1, 2, 3, 4

b) 1, 2, 3

c) 1, 3

d) 1

 

17)  În textul:  „Şi dacă norii deşi se duc/ De iese-n luciu luna,/ E ca aminte să-mi aduc/ De tine- ntotdeauna.”, propoziţiile subordonate sunt:

a)      condiţională, o consecutivă, o predicativă

b)      condiţională, o consecutivă, o finală

c)      concesivă, o consecutivă, o predicativă

d)     consecutivă, o finală, o subiectivă

18)  În fraza: „Mă miră că a avut tupeul să vină, deşi ar trebui să nu mă mai mire nimic din ce se întâmplă în ziua de azi.”, întâlnim, pe lângă alte subordonate, şi:

a)      o consecutivă

b)      două atributive

c)      trei subiective

d)     o completivă indirectă

19)  În textul: „Numai omu-i schimbător, / Pe pământ rătăcitor, / Iar noi locului ne ţinem, / Cum am fost, aşa rămânem.”, întâlnim, indiferent de ordine, următoarele tipuri de propoziţii:

a)      2 principale şi 2 subordonate

b)      3 principale şi 2 subordonate

c)      4 principale şi 1 subordonată

d)     3 principale şi 1 subordonată

20)  În fraza: „Te-ar deranja dacă ar fi să mă duc singur să-l vizitez la spital?”, întâlnim următoarele tipuri de subordonate:

a)      o condiţională, o subiectivă, o finală

b)      o subiectivă, o predicativă, o finală

c)      două subiective, o finală

d)     o completivă directă, o predicativă, o finală

MODEL DE TEST-GRILĂ LA LIMBA ROMÂNĂ pentru examenul de admitere la FJSC

Posted by Alexandru on 13 July 2012 under TESTE ADMITERE | Be the First to Comment

                                                              TEST- GRILĂ


1.      În enunțul   Atitudinea ta rău-voitoare va atrage oprobiul chiar a mamei tale însăși.
există:
a.    2 greșeli
b.    3 greșeli
c.    4 greșeli
d.    5 greșeli

2.      În următoarea serie  prim-plan, paradiziac, prim ajutor, disident, topogan, premisă
există:
a.    nicio greșeală
b.    1 greșeală
c.    2 greșeli
d.    3 greșeli

3.    Câte cuvinte sunt scrise corect în următoarea serie:   Shakspeare, Hașdeu, Shopenhauer, Ceaicovsky, A. Ruso, Pulizer, O. Densusianu ?
a.    niciunul
b.    1
c.    2
d.    3

4.    Câte nume de locuitori de orașe / țări / regiuni sunt scrise greșit în următoarea serie: moscovit, bengalez, sofiot, mangalez, new-yorkez, malgaș, madrilean?
a.1       b. 2     c. 3       d. 4

5.    În următoarele enunțuri:
1.    A fost prins în flagrant.
2.    Am fost fortuit să plec.
3.    Priveliștea este minunată.
4.    Ca prieten, i-am recuzat dreptul de a mă mai vedea.
5.    A fost operat de apendicită.
a.    Toate enunțurile sunt greșite.
b.    Există un singur enunț corect.
c.    Există doar 2 enunțuri greșite.
d.    Există doar 2 enunțuri corecte.

6.    În următoarea serie:  hemoragie de sânge, florilegiu excelent, savant eminent, summit fructuos, mulțumesc frumos, marinimie sufletească, destin implacabil  există:
a.    3 pleonasme      b. 4     c. 5       d. 6

7.    În enunțul  “Orbit de furie, războinicul pustii totul în cale, nemaiținând cont de nimic, deși notoriii și sobrii înțelepți ai cetății l-au deconsiliat să se răzbune. ” există:
a.    nicio greșeală      b. 1     c. 2.     d. 3

8.    Antonimul cuvântului clorotic este:
a.    înțepător
b.    voinic
c.    anemic
d.    gălbui

9.    Sinonimul  cuvântului iterativ este:
a.    întrebător
b.    repetitiv
c.    folositor
d.    permanent

10.    Antonimul cuvântului problematic este:
a.    ușor
b.    știutor
c.    sigur
d.    greu

11.     Cuvântul baie este:
a.    doar omonim
b.    doar polisemnatic
c.    doar omofon și polisemnatic
d.    și omonim, și polisemantic

12.     Cuvântul emersiune are:
a.    doar pereche antonimică
b.    doar pereche paronimică
c.    și pereche antonimică, și pereche paronimică
d.    numai pereche paronimică și sinonimică

13.    Câte cuvinte aparțin câmpului semantic moarte în următoarea serie: fatal, fatidic, morbid, sepulcral, paricid, mortificat?
a.    3           b. 4        c.5          d. 6

14.    Seria în care toate cuvintele sunt despărțite corect este:
a.    ca-ba-ni-er,  fa-ult,  a-ghio-tant,  trau-mă
b.    ca-ba-nier,  fault,  a-ghio-tant,  tra-u-mă
c.    ca-ba-ni-er,  fault,  a-ghio-tant,  trau-mă
d.    ca-ba-ni-er,  fa-ult,  a-ghi-o-tant,  tra-u-mă

15.    Câte cuvinte/sintagme din următoarea serie aparțin stilului publicistic: sondaj de opinie, interogatoriu, ad litteram, intervievator, martori oculari, summit ?
a.    3         b.  4          c.  5              d.  6

16.    Toate cuvintele se pronunță gz în seria:
a.    exemplar, existență, exorbitant, exala, exercițiu
b.    exemplar, existență, exorbitant, exala, exonera
c.    exala, exonera, exemplar, existență, exercițiu
d.    existență, exod, exercițiu, exala, exemplar

17.    În seria: nu fi rău, să nu fi fost, vei zăcea, să decadeți, m-aș complace, nu voi tace,  va scade, să nu fii rău, fii bun  sunt:
a.    4 greșeli
b.    5 greșeli
c.    6 greșeli
d.    7 greșeli

18.     Câte semne de punctuație trebuie să existe în următorul enunț, pentru a fi scris corect: ” Vrei nu vrei tot trebuie să vii mâine la serviciu drag coleg.”
a.    1      b.  2       c.  3        d .4

19.     Expresia a se da de ceasul morții înseamnă:
a.    a fi pe cale să moară
b.    a fi nervos
c.    a fi într-un mare necaz
d.    a exagera

20.     Expresia a fi cusut cu ață albă înseamnă:
a.    minciună
b.    evident, clar
c.    conspirație
d.    dubios

21.     Expresia butoiul Danaidelor înseamnă:
a.    înțelepciune
b.    destin măreț
c.    muncă inutilă
d.    efort considerabil

22.    Câte cuvinte din următoarea serie:  marfă, diriga, franceză de 14, profu, a depune la fisc un F100, a-i face cuiva Maradona, agent adormit, nașpa  aparțin limbajului de jargon ?
a.    3          b.  4        c. 5       d. 6

23.    Câte cuvinte din următoarea serie:  nasol, mișto, simpatică, nașpa, hâtru, belea, splendid, drăguț,  aparțin limbajului argotic?
a.    2       b. 3       c. 4        d. 5

24.     Expresia sine ira et studio  înseamnă:
a.    studiază pentru sine
b.    studiază fără ură
c.    fără ură și părtinire
d.    fără efort și studiu

25.     Câte cuvinte sunt formate prin conversie morfologică în următorul enunț:
“Tânărul a luat cinciul, deși este greu de înțeles reușita sa.” ?
a.    3          b. 4          c. 5         d. 6

26.     Câte cuvinte sunt formate prin derivare în seria: înecăcios, înăbușire, repeta, rățoi,, viloi, păpușoi, revenire, retușa, respecta?
a.    3       b. 4           c. 5          d. 6

27.     Cuvântul copchil este:
a.    regionalism lexical
b.    regionalism fonetic
c.    arhaism lexical
d.    arhaism fonetic
28.     Greșeala din enunțul   “Sunt încrezător că risc să câștig procesul.“ este:
a.    pleonasm
b.    solecism
c.    contradicție în adaos efectivă
d.    anacolut

29.     Greșeala din enunțul   “Cine nu termină proiectul la timp nu i se va da bonusul.” este:
a. pleonasm
b. solecism
c. contradicție în adaos efectivă
d. anacolut

30.   Expresia   a face amendă onorabilă    înseamnă:
a.    a amenda în mod legal
b.    a face onorabil față unei situații grele
c.    a-și recunoaște vina
d.    a face observații pertinente/onorabile

CONCURS – limba română

Posted by Alexandru on 9 May 2012 under TESTE ADMITERE | Be the First to Comment

Este foarte simplu! Elevul care va da TOATE răspunsurile corecte la testul-grilă de mai jos va primi din partea mea, ca premiu, echivalentul a 100 de euro (o sută) în ședințe gratuite de meditații la limba română și creativitate,pentru admiterea la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării.

Vă spun sincer: testul acesta NU este deloc greu.  Ca grad de dificultate, este la nivelul examenului de admitere la FJSC, dar este un test de departe mai ușor, comparativ cu nivelul testului-grilă care se dă la Facultatea de Drept din cadrul Universității din București. Există, desigur, câteva capcane pe care, din acest moment, vă invit să le descoperiți!

Am aruncat mănușa! Sper doar să am motive să ofer acest premiu din inimă, odată cu întreaga mea admirație, aceluia/aceleia care va rezolva integral testul de mai jos.

Testul rezolvat se va trimite pe adresa de e-mail alexandru.cohut@gmail.com până la data de 30 mai 2012.  Așadar succes!

 

TEST-GRILĂ    -    LIMBA ROMÂNĂ
Alege varianta corectă:
1.    Corect este:
a.  fapte umaniste
b. fapte umanitare

2.    Corect este:
a.  El se riscă făcând asta.
b.  El  riscă făcând asta.

3.    Punctuația corectă este:
a.  Dorim, însă, a preciza că…
b  Dorim însă a preciza că…

4.    Corect este:
a.  Ceea ce a devenit vom afla în curând.
b.  Ceea ce a devenit, vom afla în curând.

5.    Prescurtarea corectă este:
a.   cf. = conform
b.   cf. =  lat. confer (compară)

6.    Prescurtarea corectă este:
a. Gheorghe = Ghe.
b. Gheorghe = Gh.

7.    Corect este:
a.  Culoarea mingei
b.  Culoatea mingiei

8.    Corect este:
a. Hai, fată!
b. Hai, fato!

9.    Corect este:
a. Mereu Andrei  aberează când vine vorba despre…
b  Mereu Andrei  se aberează când vine vorba despre…

10.    Corect este:
a.  cercetări preliminarii
b.  cercetări preliminare

11.    Corect este:
a.  vis-a-vis de magazin
b.  vizavi de magazin

12.    Corect este:
a.  Atât ea, cât și el au plecat.
b. Atât ea, cât și el a plecat.

13.    Corect este:
a.   Ea sau el va pleca.
b.  Ea sau el vor pleca.

14.    Corect este:
a. Nici ea, nici el nu va pleca.
b. Nici ea, nici el nu vor pleca.

15.    Corect este:
a.  Nu le prii mâncarea.
b.  Nu le priii mâncarea.

16.    Corect este:
a.   optisprezece
b.   optsprezece

17.    Corect este:
a.  E deschis până  la orele 20.
b.  E deschis până la ora 20.

18.    Corect este:
a.  Aș zăcea în pat toată ziua.
b.  Aș zace în pat toată ziua.

19.    Corect este:
a. În maxim 3 zile…
b. În maximum 3 zile…

20.    Corect este:
a.  Voiam să îți zic că plec.
b. Vroiam să îți zic că plec.

21.    Corect este:
a.  Cei mai bine plătiți salariați…
b.  Cel mai bine plătiți salariați…

22.    Corect este:
a.  Îmi plac rochiile roze.
b.  Îmi plac rochiile roz.

23.    Corect este:
a.  Nu iau decat mere si gutui.
b.  Iau decât mere și gutui.

24.    Corect este:
a.  Liniște! Să nu se audă musca!
b.  Liniște! Să se audă musca!

25.    Corect este:
a.   A căzut din cauza gheții.
b.   A căzut datorită gheții.

26.    Corect este:
a.  O mie și una de nopți
b.   O mie una de nopți

27.    Corect este:
a.  folosirea unei limbi române cât mai limpede…
b.  folosirea unei limbi române cât mai limpezi…

28.    Corect este:
a.  Paremise că…
b. Pare-mi-se că…

29.    Corect este:
a. Pasămite că…
b. Pasă-mi-te că….

30.    Corect este:
a.  Mi-e foame, așa că voi servi masa în oraș.
b.  Mi-e foame, așa că voi lua masa în oraș.

OFERTA – Testul Predictiv GRATUIT!

Posted by Alexandru on 6 January 2012 under TESTE ADMITERE | Be the First to Comment

Până pe data de 29 februarie, toți cei interesați de pregătirea pentru examenul de admitere la FJSC beneficiază de testare gratuită la proba de limba română și cea de creativitate și expresivitate!!

Testul predictiv respectă întocmai cerințele examenului de admitere, sesiunea iulie 2012.

La limba română candidatul va fi evaluat la următoarele aspecte ale limbii: 

- ortografie și ortoepie

- punctuație

- lexic

- relații semantice

- fonetică

- greșeli de exprimare la nivel gramatical, semantic și sintactic

La proba de creativitate și expresivitate, candidatul va fi evaluat la:

-narațiunea epică

-discursul argumentativ

Scopul testului predictiv este acela de a identifica nivelul la care elevul se află și, nu în ultimul rând, dacă acesta, în urma unei pregătiri de specialitate, are șanse reale de a fi admis în cadrul FJSC.

Testul durează 2 ore și 30 de minute iar în urma testării candidatul va primi:

- corectarea integrală a testului

- fișa de evaluare completă

- recomandări cu privire la îmbunătățirea aspectelor legate de limba română

- recomandări de perfecționare a scriiturii și a discursului argumentativ.

Cei interesați mă pot contacta exclusiv telefonic pentru rezervarea zilei de testare.

Repet, termenul-limită în care puteți beneficia cu TITLU GRATUIT de testarea predictivă este 29 februarie.

La mulți ani și mult succes!

Prof. Alexandru Cohut

tel:   0722.588.016

TEST limba română – Admitere FJSC 2011

Posted by Alexandru on 17 February 2011 under TESTE ADMITERE | Be the First to Comment

I. Rescrieți corect următoarele enunţuri:

a)      Odată ce mi-ai spus că înţelesesei de la bun-început cea ce trebuia sa faci, nu mai te-am sfatuit cu nimic, ne dându-mi seama că am comis astfel o eroare.

b)      Am încercat adeseaori să vorbesc cu tine de bunii si notorii tăi prieteni, dar nu-mi priii nicodata atitudinea ta rau-voitoare si inflecsibilă.

c)      Ţi-am zis mereu să nu fi atât de recalcitrant cu proprii-ţi tăi copii, în deobşte in prezenţa a altor copii de seama lor.

d)      Mie însămi mi-a vorbit frumos de colegii lui de serviciu, si n-aşi fii banuit vreo dată ca poate fi capabil să se răzbune pe ei.

e)      Mereu mi-au plăcut de albastrii ei ochi, deşi, o prefer mai mult pe colega ei de cameră.

II. Alegeți varianta corectă:

 1. repercusiune / repercursiune
 2. a  însera/ a insera
 3. preşedenţie/ preşedinţie
 4. chilug / pilug
 5. el crează / creează
 6. te rog să fi bun / te rog să fii bun
 7. nu fi inflexibil! / nu fii inflexibil!
 8. weekend / week-end
 9. In urma şocului, el suferă de alienare / alienaţie.
 10. încunoştinţare /  încunoştiinţare
 11. defalchez defalc
 12. încarnare / incarnare
 13. a încuviința / a încuvința
 14. invederat / învederat
 15. inveterat/ înveterat
 16. post-universitar / postuniversitar
 17. prim ajutor / prim-ajutor
 18. prim plan / prim-plan
 19. ea înșeală / înșală
 20. se atașază / se atașează
 21. forjează / forjază
 22. el deșală calul / el deșeală calul
 23. ea se așază / se așează
 24. se înfățișază / se înfățișează
 25. mega-petrecere / megapetrecere
 26. da-tu-mi-le-ai ?/ datu-mi-le-ai ? / dat-u-mi-le-ai ? / datumi-le-ai ?
 27. doi iunie/ două iunie
 28. mă sfiii să-l întreb / mă sfii să-l întreb
 29. tu coapseși / tu copseși  (a coace, perfectul simplu)
 30. aceleiași fete / aceleeași fete / aceleiaș fete ( dativ, fem. sg, adj. pron. dem. de identitate)

III.    Dați sinonime pentru următoarele expresii, locuțiuni, sintagme și neologisme:

1.            a vinde brașoave

2.            a-și lua nasul la purtare

3.            a vinde blana ursului din pădure

4.            a se duce pe apa Sâmbetei

5.            a purta cuiva sâmbetele

6.            rara avis

7.            modus vivendi

8.            sabia lui Damocles

9.            exhaustiv

10.         a persifla

P.S.        Cine dorește să afle răspunsurile corecte, poate să-mi trimită răspunsurile proprii pe e-mail și, în ordinea primirii e-mail-urilor, fiecare va primi de la mine răspunsurile corecte, în mod  GRATUIT.

Succes!!

prof. Alexandru Cohut

Test 3 – Ortografie şi semantică

Posted by Alexandru on 17 January 2010 under TESTE ADMITERE | Be the First to Comment

PARTEA I

Se dau enunţurile de mai jos. Câte greşeli conţine fiecare?

1. Ştiind că nu-i agrez, dacă l-i spune că li-i se duce dorul şi că mi-i că m-au uitat, o să creadă ca am înnebunit.

a. 4 greşeli  b. o greşeală   c. 3 greşeli   d. 2 greşeli

2. M-aş sfiii sa spun mereu aceliaşi glume nesărate, deşi unii zic că, dacă mi-aş face o meserie din asta, mi-aş înmiii peste noapte averea. 

a. 4 greşeli  b. 3 greşeli  c. 1 greşeală  d. 2 greşeli

3. Ochelariii aceia trimite-i lui Ion sau lasă-ii lui Vasile, că, altfel, dacă l-i da ocazia, nu se vor sfii să spună tuturor că li-i  s-au furat.

a. 6 greşeli  b. 5 greşeli  c. 4 greşeli  d. 2 greşeli

4. Când întâlnii acei monştriii siniştrii, am crezut că mă-nşeală privirile şi paremi-se că am leşinat, fi-re-ar să fie de treabă!

a. 2 greşeli;  b. 4 greşeli;  c. 5 greseli   d. 6 greşeli.

5. Î-i răsfoii imediat cartea, dar ma sfiii să-i spun că mediocri-i prieteni nu o agreează şi că mamei sale însăşi i-i se pare cam ciudată.

a. o greşeală   b. 5 greşeli    c. 3 greşeli;    d. 4 greşeli

PARTEA a II-a

 1. Se dau următoarele cuvinte: prea-luminat, prea-plin, pre-adolscent, Buna-Vestire, bună-purtare. Sunt corect scrise cu cratimă:

a)      niciunul

b)      toate

c)      numai primul, al treilea şi al patrulea

d)     numai primul, al doilea şi al cincilea

2.      Se dau următoarele expresii: spot publicitar, şlagăr la modă, a notifica oficial. Care dintre ele constituie pleonasme?

a)      toate

b)      numai prima

c)      numai prima şi a doua

d)     niciuna

3.   Se dau următoarele expresii: poantă de efect, blazon de nobleţe, deliberare îndelungată.  Care dintre ele constituie pleonasme?

a)      numai prima şi a doua

b)      toate

c)      numai a doua

d)     numai prima şi a treia

4.  Fie enunţul:  Nu-mi priii cea ce eu însemi auzi-i  de la cei doi miniştrii ai noştrii, şi-mi dădui seama că, deşi sunt integri, nu te agrează şi nici nu te vor agrea vreodată. Acesta conţine:

a)      cinci greşeli

b)      şase greşeli

c)      şapte greşeli

d)     opt greşeli

5.      Fie enunţul:  Dă-i zor frate, că-i deja târziu, aştrii au apus, iar mie mi-i  că se înnorează şi, nemai  putându-i ajunge pe camionagii, ne vom rătăci. Acesta conţine:

a)      nicio greşeală

b)      o greşeală

c)      două greşeli

d)     trei greşeli

PARTEA a III-a

 1. Fie enunţul:  Dă-i zor frate, că-i deja târziu, aştrii au apus, iar mie mi-i  că se înnorează şi, nemai putându-i ajunge pe camionagii, ne vom rătăci. Acesta conţine:

a)      nicio greşeală

b)      o greşeală

c)      două greşeli

d)     trei greşeli

2.   Cuvintele plâns (=plânset) si (am) plâns (=verb, indicativ, perfect compus, pers. I, sg.) sunt:

a)      omonime totale

b)      omonime parţiale

c)      omonime morfologice

d)     altă interpretare

3. Substantivul omor este format prin:

a)      derivare regresivă

b)      derivare progresivă

c)      schimbarea valorii gramaticale

d)     compunere

4.    Sensul adjectivului luxuriant este:

a)      extrem de abundent

b)      somptuos

c)      extrem de elegant

d)     altă interpretare

5.    Sensul adjectivului clorotic este:

a)      care conţine clor

b)      caustic

c)      anemic

d)     care conţine clorofilă

6.    Sensul adjectivului expletiv este:

a)      care este de prisos din punct de vedere al înţelegerii conţinutului unui enunţ;

b)      explicativ, care are darul de a lămuri;

c)      desluşit, fără echivocuri;

d)     succint în prezentare.

7.   Sensul expresiei a i se apropia cuiva funia de par este:

a)      a fi ameninţat de cineva

b)      a fi bătrân, aproape de moarte

c)      a  fi condamnat prin spânzurare

d)     a fi pe cale sa fie prins cu minciuna

8.    Sunt corecte toate îmbinările din seria:

a)      evoluţie previzibilă, convingere lăudabilă, florilegiu excelent, conflict de notorietate;

b)      conflict de notorietate, convingere fermă, evoluţie ascendentă, a unelti fără încetare;

c)      conflict de notorietate publică, florilegiu remarcabil, evoluţie previzibilă, a unelti fără încetare;

d)     evoluţie previzibilă,  convingere lăudabilă, florilegiu remarcabil, conflict de notorietate.

9.   Prima formă corectă este în:

a)      nu fă! – nu face!;

b)      a dogorî – a dogori;

c)      bareme – baremuri

d)     siteul – site-ul

10. Sunt corect scrise toate cuvintele din seria:

a)      businessman, brifing, hacker, dealer;

b)      bussinesman, brifing, haker, diler;

c)      businessman, briefing, hacker, dealer;

d)     bussinesman, brifing, hacker, dealer;

Test 2 – Limba română

Posted by Alexandru on under TESTE ADMITERE | Be the First to Comment

Alege varianta corectă:

 1. Cartea va apare/ va apărea mâine în librărie.
 2. Campania care precedă/ precede alegerile este decisivă.
 3. Cui se  datoresc / se datorează aceste rezultate?
 4. Lichidele se evaporă/ se evaporează.
 5. Speranţele noastre se năruie/se năruiesc.
 6. Cartea merită citită/ să fie citită.
 7. Nu merită să cumperi asa ceva/ nu se merită să cumperi aşa ceva.
 8. Eu continui / continuu cursa.
 9. Ei o să meargă/ or să meargă.
 10. Trebuie să aibă / să aibe răbdare.
 11. Autobuzul  era plin de călători. Majoritatea stătea/ stăteau în picioare.
 12. O mulţime de tineri se îndrepta/  se îndreptau spre stadion.
 13. Unii dintre noi vom pleca/ vor pleca mâine.
 14. Bucureşti / Bucureştiul este capitala ţării.
 15. Acest fel de oameni reuşesc/ reuşeşte în viaţă.
 16. Subsemnatul n-am/ n-a făcut parte din comisie.
 17. Ca unul care cunosc/ cunoaşte situaţia, dezaprob măsurile luate.
 18. Cauza plecării mele a fost/ au fost intrigile colegilor.
 19. Ana şi cu Maria vin/ vine.
 20. Îmi place / plac sportul si muzica.

Test 1 – Limba română

Posted by Alexandru on 24 September 2009 under TESTE ADMITERE | Be the First to Comment

test
I.     LIMBA ROMÂNĂ

1.    corect este:
a)    de-a adevăratelea
b)    deaadevăratelea
c)    de-adevăratelea

2.    corect este:
a)    pasămite
b)    pasă-mi-te
c)    pasă-mite

3)    corect este:
a)    care va să zică
b)    care vasăzică
c)    carevasăzică

4)       Sunt corecte toate cuvintele din seria:
a)    prim-ajutor, prim plan,  preşedinţie, corosiv
b)    deopotrivă, dicţiune,  stricto sensu, de-a buşilea
c)    tobogan, incrustaţie, vizavi, nutrie

5)      Punctuaţia este corectă doar în seria:
a)    Ioane, crede-mă nu fi naiv!
b)    Ioane, crede-mă, nu fi naiv!
c)    Ioane crede-mă – nu fi naiv!
d)    Ioane, crede-mă, nu fi naiv.

6)    Se dau enunţurile:
1.    I-am adus medicamentele pacientului celui tânăr.
2.    Vom acorda un premiu studentului cel mai bun.
3.    Graţie elevilor celor pricepuţi, şcoala noastră s-a clasat pe locul I.
4.    Rochiile nepoatei noastre cea mare sunt extravagante.
a)    sunt corecte toate
b)    niciunul nu e corect
c)    1, 3 sunt corecte
d)    1, 2, 4 sunt incorecte

7)    Cuvântul sarabandă înseamnă:
a)    mulţime veselă ce se dezlănţuie zgomotos
b)    cântec  exotic
c)    divinitate greacă
d)    emisiune de cultură

8)    Expresia castele în Spania înseamnă:
a)    iluzii
b)    bogăţii
c)    flecuşteţe
d)    nimicuri

9)     Cuvântul buchetieră înseamnă:
a)    buchet de flori
b)    vază
c)    ghiveci
d)    florăreasă

10)     Verbul a execra înseamnă:
a)    a intensifica
b)    a trece în proprietatea statului
c)    a stimula
d)    a dispreţui, a urî

11)     Cuvântul hughenot este sinonim cu:
a)    protestant
b)    furăcios
c)    avar
d)    fugar

12)     Cuvântul chietudine înseamnă:
a)    atitudine sfidătoare
b)    linişte, calm
c)    boală a încheieturilor
d)    încredere deplină

13)     Alegeţi varianta corectă de despărţire a cuvintelor în silabe:
a)    a-dia-cent, dez-i-lu-zi-o-nat, dez-na-ţi-o-na-li-za, dic-ţio-nar
b)    a-di-a-cent, dez-i-lu-zio-nat, dez-na-ţi-o-na-li-za, dic-ti-o-nar
c)    a-di-a-cent, dez-i-lu-zio-nat, dez-na-ţio-na-li-za, dic-tio-nar
d)    a-dia-cent, dez-i-lu-zi-o-nat, dez-na-ţi-o-na-li-za, dic-ti-o-nar

14)     Alegeţi varianta ce conţine numai forme corecte de plural:
a)    ibrice, institute, intervale, horoscoape
b)    ibricuri, instituturi, intervaluri, horoscopuri
c)    ibricuri, institute, intervale, horoscopuri
d)    ibrice, instituturi, intervaluri, horoscoape

15)       Alegeţi varianta care contine numai substantive defective de singular:
a)    manunchiuri, grâne, icre, ghilimele
b)    scripte, mazăre, ghilimele, grâne
c)    mănunchiuri, grâne, hemoroizi, pâraie
d)    ghilimele, icre, grâne, scripte

16)       Alegeţi varianta care conţine numai cuvinte scrise corect:
a)    eu sughiţ, tu vroiai, tu creaseşi;
b)    tu voiai, tu creaseşi, eu sughiţ;
c)    tu voiai, eu sughit, tu creeaseşi
d)    eu sughit, tu voiai, tu creasei.

17)     Conform DOOM, se scriu cu x şi se pronunţă cu cs toate cuvintele din seria:
a)    exces, existenţialism, excepţie, a exala
b)    exces, excepţie, exclamaţie, excavator
c)    exclamaţie, excepţie, exaspera, exil
d)    exclamaţie, a exala, exil, exerciţiu

18)    Unitatea frazeologică Barbă albastră înseamnă:
a)    zgârcit
b)    preşedinte
c)    Don Juan
d)    Pitic